ศาลจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลจังหวัดสระบุรี

ศาลจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลจังหวัดสระบุรี


เอกสารแนบ