ศาลจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 5 หลัง (ครั้งที่ 3)
เอกสารแนบ