ศาลจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 65
ม.7/60
ไต่สวนคำร้อง-คำคัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2046/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.340/60
ไกล่เกลี่ยและชี้สองสถานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.65/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
จ.20/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
จ.21/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.676/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.720/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.721/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.722/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.729/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.730/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.736/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.743/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.749/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.750/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.751/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.757/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.764/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.768/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.780/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.781/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.782/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.787/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.797/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.800/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.801/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.814/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.819/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.820/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.837/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.847/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.852/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.863/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.581/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.596/60
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.597/60
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.602/60
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.607/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.608/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.609/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.610/60
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.611/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.612/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.629/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.630/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.635/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.636/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.639/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.659/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.660/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.668/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.671/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2180/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.466/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.506/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.546/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.559/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1033/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.487/60
นัดชี้ ไกล่เกลี่ย กำหนดวั
ห้องพิจารณาที่ -
พ.673/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2442/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.350/59
ฟังผลรายงานการสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.362/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.124/60
นัดพร้อม/ชี้/กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)