ศาลจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
พ.257/60
นัดตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.772/34
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.881/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.891/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.900/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.713/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.719/60
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.730/60
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.738/60
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.740/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.753/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.754/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.695/60
ไต่สวนคำร้อง/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.908/59
นัดถอนฟ้อง/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)