ศาลจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
อ.2984/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2985/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2986/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2987/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3580/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5423/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.601/57
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ -
พ.225/59
นัดฟังผลไกล่เกลี่ย/พิจารณ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.44/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.661/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.85/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.957/58
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ