ศาลจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 44
ผบ.1038/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.1216/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.411/59
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ.52/61
นัดพิจารณาทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ.116/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.259/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 8.45
พ.260/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
พ.261/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
พ.262/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
พ.263/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
พ.264/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 8.45
พ.265/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
พ.306/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 8.45
พ.307/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
พ.308/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 8.45
อ.1428/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.186/61
นัดคุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.3
อ.1956/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.2239/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.3
อ.2320/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.2365/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.2390/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.2510/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.2560/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.2613/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.2641/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.2700/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.2795/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.2804/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.2830/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.3017/60
ฟังคำพิพากษา(เรียง)
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.312/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.3261/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.5420/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.758/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.765/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.788/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.792/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.794/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.795/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.828/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.829/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.830/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.836/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.