ศาลจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
คม.3/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
ครร.5/59
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ.1075/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13:30
ผบ.1108/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13:30
ผบ.1173/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
ผบ.1214/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.1219/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1220/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1221/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1222/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1223/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1226/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1230/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1296/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.1306/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
ผบ.307/61
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
ผบ.967/58
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
พ.1059/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:30
พ.1133/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
พ.1134/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
พ.1191/55
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:30
พ.1214/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16.1 เวลา 16:30
พ.1328/58
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
พ.1399/41
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ.862/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
พ.899/61
นัดพร้อมตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13:30
พ.905/61
ชี้สองสถานกำหนดนัดสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
พ.945/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13:30
พ.99/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
ม.7/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ.1208/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ.1414/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ.1415/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
อ.1521/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ.1623/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ.2277/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13:30
อ.2876/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
อ.3264/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ.336/61
นัดพร้อมนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ.3376/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ.3456/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
อ.3457/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ.721/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ.805/61
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
อ.850/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13:30
อ.888/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00