หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ::สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี::
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธี  
เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ  
อัตราค่านำหมาย 
โปรแกรมอัตราค่านำหมายและเขตอำนาจศาลในภาค1 
ติดต่อและแผนที่  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 16 รายการ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรีเปิดทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ ๒))   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2)   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 29 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   5 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 85 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 45 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดสระบุรีเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 56 )
ประกาศเรื่องย้ายที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี   2 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 231 )
ประกาศรับสมัครผู้จัดการร้านอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดสระบุรี   2 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 87 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพัก   6 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 130 )
คำสั่งศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน   30 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 94 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   28 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 207 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคฯ   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 109 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติฯ   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 212 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 87 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 114 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี ขายทอดตลาดพัสดุ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 147 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   31 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 114 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการ สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรฯ   24 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 91 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสระบุรี
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสระบุรี
  :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 171 )
ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา
ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา
  :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 128 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ พร้อมคณะตรวจราชการศาลจังหวัดสระบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ พร้อมคณะตรวจราชการศาลจังหวัดสระบุรี
  :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 196 )
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 236 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)