หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ::สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี::
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธี  
เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ  
อัตราค่านำหมาย 
โปรแกรมอัตราค่านำหมายและเขตอำนาจศาลในภาค1 
ติดต่อและแผนที่  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 16 รายการ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 101 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรีเปิดทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ ๒))   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2)   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 35 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   5 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 110 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 57 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดสระบุรีเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 60 )
ประกาศเรื่องย้ายที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี   2 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 254 )
ประกาศรับสมัครผู้จัดการร้านอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดสระบุรี   2 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 98 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพัก   6 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 134 )
คำสั่งศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน   30 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 98 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   28 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 210 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคฯ   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 112 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติฯ   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 213 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 89 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 119 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี ขายทอดตลาดพัสดุ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 150 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   31 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 121 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการ สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรฯ   24 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 100 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


งานแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
งานแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
  :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลแขวงสระบุรี
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลแขวงสระบุรี
  :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 102 )
งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสระบุรี
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสระบุรี
  :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 123 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)