หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระบุรี 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-800 อีเมล์ : srbc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 98
ศปก.อ.4/59
นัดพร้อมและฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1476/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.403/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1009/54
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1194/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1212/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1215/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1253/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ม.1/59
ไต่สวนขอริบทรัพย์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1160/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1914/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.491/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.499/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.572/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.608/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.685/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.119/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.133/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.136/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.137/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.140/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.304/59
นัดพิจารณา/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.78/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1302/58
ทำแผนที่/นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.9/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.356/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.357/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.358/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.359/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.360/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.361/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.362/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.364/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.365/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.366/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.367/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.368/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.369/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.370/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.371/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.378/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.384/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.401/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.406/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.418/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.419/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.424/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.425/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.426/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.429/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.433/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.443/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.444/59
สืบพยานโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.379/59
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.389/59
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.392/59
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.400/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.404/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.407/59
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.423/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.424/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.425/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.426/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.433/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.438/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.439/59
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.471/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1311/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1407/59
สอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1418/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1446/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1449/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1512/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1537/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1545/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1567/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1574/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1575/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1603/59
สืบเสาะ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1605/59
สืบเสาะ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3127/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3451/58
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3452/58
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.387/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.497/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.502/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.509/59
สอบคำให้การ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5958/56
นัดพร้อมยกคดีขึ้นฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ข.3/59
ไต่สวนขัดทรัพย์
ห้องพิจารณาที่ -
ปพ.11/59
ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.109/59
สืบโจทก์-สืบจำเลยฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.241/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.45/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1187/58
ชี้สองสถาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.209/59
ชี้สองสถาน/สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.269/59
สืบโจทก์-สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1848/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2877/48
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)