หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ::สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี::
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติศาล 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธี  
เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ  
อัตราค่านำหมาย 
โปรแกรมอัตราค่านำหมายและเขตอำนาจศาลในภาค1 
ติดต่อและแผนที่  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   28 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคฯ   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 19 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติฯ   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 38 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 64 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 71 )
ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี ขายทอดตลาดพัสดุ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 132 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   31 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 100 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการ สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรฯ   24 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 72 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   4 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 92 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี   30 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดสระบุรี เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป   14 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 67 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 164 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี (เพิ่มฯ   17 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 80 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี   17 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดสระบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   2 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 308 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


วันสถาปนาหน่วยจังหวัดทหารบกสระบุรี ครบรอบปีที่ ๕๘
วันสถาปนาหน่วยจังหวัดทหารบกสระบุรี ครบรอบปีที่ ๕๘
  :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และ ถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และ ถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
เพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
เพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 115 )
ฟังสวดพระอภิธรรม มารดา นางขนิษฐา  วิเชียรวัฒน์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญงาน
ฟังสวดพระอภิธรรม มารดา นางขนิษฐา วิเชียรวัฒน์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญงาน
  :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 115 )
วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)